mandoo ·SLIM ·FIT ·BEAUTY ·RELAX, Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, +421 907 377 603, miriam@inmark.sk

PREVÁZKOVÝ PORIADOK

zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkovateľ: inMark. s.r.o., Murgašova 5049/1, 811 04 Bratislava, IČO:​52 177 173, ​IČ DPH:SK​2120924410, ​Zapísaná: ​Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 134516/B

Vypracovaný dňa 8.10.2020

Podpis prevádzkovateľa:

___________________________________
​Mgr. Miriam Škultétyová, konateľ inMark. s.r.o.

Čl. 1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

a) Obchodné meno:​ inMark. s.r.o.
b) Adresa sídla prevádzkovateľa: Murgašova 5049/1, 811 04 Bratislava, +421 907 377 603, miriam@inmark.sk
c) IČO: 52177173, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 134516/B
d) Názov a adresa prevádzky​: mandoo ·SLIM ·FIT ·BEAUTY ·RELAX, Kopčianska 16, 851 01,
Bratislava ( ďalej ako „Prevádzka“ v príslušnom gramatickom tvare)
e) Zameranie činnosti v mieste podnikania: ​zariadenie starostlivosti o ľudské telo (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. 2
Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzka sa nachádza v samostatne stojacom polyfunkčnom objekte na Kopčianskej ulici 16 v Bratislave. Polyfunkčný dom je trojpodlažný, nepodpivničený, s plochou strechou, napojený na vlastný zdroj pitnej vody a verejnú kanalizáciu.
Samotná prevádzka pozostáva z miestností nachádzajúcich sa na 3. nadzemnom podlaží v Predmetnej budove v celkovej výmere ​87,20 m2​ ,​ ​a to:
● miestnosť č. 3.12 s výmerou 13,70 m2​ ,​ využívaná ako miestnosť na rekondičné prístroje
● miestnosť č. 3.13 s výmerou 10,30 m2​ ​, využívaná ako relaxačná miestnosť
● miestnosť č. 3.14 s výmerou 16,30 m2​ ,​ využívaná ako recepcia a miestnosť na vizáž
● miestnosť č. 3.15 s výmerou 3,50 m2​ ,​ využívaná ako WC pre personál a sprcha pre klientov
● miestnosť č. 3.16 s výmerou 3,40 m2​ ​, využívaná ako šatňa pre klientov</p

● podiel na spoločných priestoroch na treťom nadzemnom podlaží (schodisko, chodba, čakáreň, kuchynka, predsieň pri toaletách, toalety pre klientov, miestnosť s kotlom) v rozsahu 40,00 m2​ ​.

2.1 Druh služieb
019 Masáž Rollfit® – kategória B
025 Cvičenie/chôdza v podtlakovom prístroji VACUFIT® – kategória A
010 Kozmetické použitie myostimulácie, myolifting, facemyolifting – Active Belly brušný pás – kategória A
012 Certifikované zábaly Body Wraps Original® – kategória C

2.2 Spôsob poskytovania služieb
Spôsob poskytovania služieb je prevádzkovanie prístrojov aprocedúr na základe certifikovaných odborných školení od výrobcov a dodávateľov.
2.3 Zdravotné kontraindikácie služieb
Relatívne kontraindikácie (Konzultujte so svojím lekárom!). Kontraindikácie služieb ku konkrétnym službám uvádzame nižšie.

ROLLFIT®
Prístrojová procedúra – masáž pomocou rekondičného stroja srotujúcim horizontálnym valcom s konštantnou rýchlosťou otáčok – s guličkovo upraveným hrboľatým povrchom, klient na rotujúcom valci prechádza viacerými pozíciami a premasíruje postupne celé telo. Deklarovaný účinok: formovanie postavy, odbúravanie podkožného tuku a celulitídy, podporuje prekrvovanie, relax, povzbudenie látkovej výmeny, ovplyvňovanie akupresuricko/akupunktúrnych bodov adráh – procedúra vychádzajúca z tradičných čínskych liečebných metód.

Relatívne kontraindikácie: (Konzultujte so svojím lekárom!)
● pri teplotách a akútnych ochoreniach a infekciách
● pri trombóze a zápaloch kŕčových žíl
● pri poraneniach a otvorených ranách masírovaných oblastí
● pri kožných ochoreniach (psoriáza, ekzémy, alergie…)
● pri užívaní liekov na úpravu krvného tlaku

Kontraindikácie:
● akútne infekčné ochorenie
● ochorenia srdca
● vysoký krvný tlak
● nádorové ochorenia
● rizikové tehotenstvo

VACUFIT DUAL®
Prístrojová procedúra spočívajúca v kombinácii pôsobenia podtlaku/infražiarenia a chôdze na bežiacom páse. Metóda zameraná na formovanie postavy elimináciou podkožného tuku v oblastiach brucha, stehien a sedacej časti. Od pása dole je klient uzatvorený v kabíne s bežiacim pásom, kde pôsobením podtlaku/infračervených lúčov aplikuje procedúru. Úlohou infračervených lúčov je prehrievať kožu a podkožie až tak hlboko, aby sa uvoľnili tukové zásoby. Podtlakom je spôsobené vyššie prekrvenie cieľových partií tela, zvýšený odvod lymfy + zvýšenie zásobovanie tkanív kyslíkom s konečným efektom odbúravania podkožného tuku a odstraňovania celulitídy. Na displeji je monitorovaný čas, tepová frekvencia i priebeh procesu. Je možné regulovať rýchlosť a sklon bežiaceho pásu.

Kontraindikácie:
● srdcový kardiostimulátor
● žilové zápaly
● kŕčové žily
● trombóza
● hypo a hypertenzia
● epilepsia
● tehotenstvo
● zápal v organizme
● porucha štítnej žľazy
● astma
● cirhóza pečene
● užívanie antibiotík
● otvorené rany

ACTIVE BELLY® BRUŠNÝ PÁS
Špeciálne navrhnutý brušný pás stimuluje prekrvenie podkožia v problematických partiách striedavým napúšťaním a vypúšťaním tlakových komôr a tým redukuje nadbytočné zásoby depotného tuku. Striedavým tlakom je aktivovaný metabolizmus tukov a pohybom i lymfatický systém, ktorý zaisťuje lepšie odvádzanie metabolických splodín. Silné prekrvenie pokožky a lepšie zásobovanie kyslíkom, vitamínmi, minerálnymi látkami a enzýmami pozitívne pôsobí proti pomarančovej koži. V priebehu aplikácie je odporúčané monitorovať tepovú frekvenciu tak, aby sa jednalo po celú dobu o aeróbne cvičenie, kedy je energetická potreba organizmu hradená z 80% tuky a len 20% tvoria sacharidy (viď. Tabuľka “Zóny srdcovej aktivity” uložená na prevádzke). Riadiaca tlaková jednotka s​ lúži na napúšťanie vzduchu do komôr brušného masážneho pásu. Tlak i doba napúšťania sú nastavené optimálne na základe dlhodobej štúdie. Riadiaca jednotka je v prevádzke na plné nabitie až 8 hodín. Doba nabíjania je približne 8 hodín, ak je batéria úplne prázdna. Batéria nemusí byť prázdna, aby mohla byť znovu plne nabitá. Pri nabíjaní indikuje zelená kontrolka na napájacom zdroji plné nabitie riadiacej jednotky. Prístroj je určený pre osoby staršie ako 18 rokov a nie je určený pre lekárske účely​.

Kontraindikácie:
● srdcový infarkt a mozgová cievna príhoda v anamnéze
● povrchový alebo hĺbkový zápal žíl na dolných končatinách v anamnéze
● nádorové ochorenie kedykoľvek v anamnéze
● trombóza kedykoľvek v anamnéze
● lymfedém dolných končatín
● akákoľvek nedostatočnosť pečene a obličiek
● akékoľvek zápalové ochorenie
● diabetes
● vysoký krvný tlak- dekompenzovaný (ak je kompenzovaný liekmi- je možné)
● chronická žilová nedostatočnosť
● 1.stupeň – venektázie (roztiahnuté žily, metličky- konzultovať s lekárom)
● 2. stupeň- varixy- možno používať len po konzultácii s lekárom
● 3. Stupeň- hyperpigmentácia, exematická dermatitída- zakázané!
● 4. Stupeň- Bércové vredy- zakázené!
● Kognitívne dysfunkcie
● podozrenie alebo diagnostikovaná epilepsia
● tehotenstvo, šestonedelie a tri mesiace po cisárskom reze
● vnútromaternicové teliesko menej než 30 dní od zavedenia
● nedávny chirurgický zákrok
● chronická alebo akútna bolesť chrbta.

INSPORTLINE ELIPTICKÝ TRENAŽÉR
Prístroj určený na aeróbne cvičenie, ktorý umožňuje účinný eliptický pohyb vzdialene podobný napríklad bežkovému lyžovaniu, čím posilňuje telesnú a psychickú kondíciu, srdce, svaly nohy, zadok, chrbticu, ramená, ruky. Prístroj podporuje chudnutie, šetrí chrbát a kĺby.

CERTIFIKOVANÉ ZÁBALY BODY WRAPS ORIGINAL@
Aplikácia celotelových alebo lokálnych zábalov Body Wraps Original®, ktoré sa nanesú na pokožku prostredníctvom bandáže vylúhovanej v certifikovanej ingrediencii a táto sa nechá pôsobiť určený čas; využíva sa aj priaznivý účinok látok obsiahnutých v zábalových ingredienciách počas aeróbneho cvičenia na eliptickom trenažéri a následnom relaxe na lôžku; následne sa po procedúre bandáže odviažu; zábalové ingrediencie sa aplikujú zahriate (horúce) alebo s aplikáciou tepla na príslušnú oblasť tela po nanesení zábalu.

Kontraindikácie:
Ťažšie ochorenia srdcovo-cievneho systému, akútne a horúčkové ochorenia, zápalové ai. ochorenia kože, otvorené poranenia kože a krvácanie, opuchy, nádorové ochorenia, alergie na účinné látky a humínové kyseliny, akútne zápaly močových ciest, príznaky zápalov žíl a trombóz; gravidita, precitlivenosť na teplo; cryoslim – poruchy periférnej cirkulácie, chladová alergia, kryoglobulinémia.

Kontraindikácie uvádzané výrobcom: tehotenstvo, kardiovaskulárne choroby, infekčné onemocnenia, akútne vírusové a onkologické ochorenia, po prekonaní vážnej choroby, operácie, pri hormonálnych poruchách sa odporúča poradiť sa s lekárom. Pri zábaloch Body Wraps Anticellulite okrem vyššie uvedených kontraindikácii sú kontraindikácie aj zvýšená citlivosť kože a alergia na škoricu.

2.4 Zakázané úkony pri poskytovaní služieb
● Pri cvičení na strojoch je zakázané fajčiť a jesť potraviny.
● Sieťové káble musia byť vedené tak, aby neboli vystavené mechanickému opotrebovaniu.
● Je potrebne zabrániť kontaktu vody s prístrojmi počas aj mimo prevádzky.
● Je zakázané dotýkať sa prístrojov mokrými rukami.
● Manipulovať alebo pohybovať prístrojmi ako aj čistiť, opravovať alebo demontovať časti zariadení
je dovolené len obsluhe a len v súlade s návodmi. Zariadenia musia byť pri týchto činnostiach
odpojené od prívodu elektrickej energie.
● Je potrebné zabrániť kontaktu s prístrojmi deťom a zvieratám.
● V okolí strojov je potrebné udržiavať poriadok.
● Po ukončení prevádzky je nutné vypnúť stroj sieťovým vypínačom.
● Bezpečnostné nápisy a značky je potrebne udržiavať v čitateľnom stave.
● Bez súhlasu dodávateľa, alebo servisného technika nesmú byť na zariadeniach prevedené žiadne
úpravy konštrukčného charakteru.
● Je povolené používať iba také náhradne diely, ktoré vyhovujú stanoveným požiadavkám výrobcu.

Čl.3

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

(1) Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú: a) zdravotne a odborne spôsobilí,
b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami.
(2) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.
(3) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody.
(4) Odvetranie pracovných miestností je zabezpečené prirodzene (otvárateľnými oknami), v kombinácii so vzduchotechnikou.
(5) Osvetlenie pracovných miestností je zabezpečené prirodzene oknami (denné osvetlenie), alebo neprirodzene – žiarivkami (večerné osvetlenie).
(6) Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia. Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami procedúry), by mal oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi závažnými ochoreniami.
(7) K dispozícii má byť dostatočné množstvo čistej bielizne (jednorazové papierové obrúsky) primerané predpokladanému počtu zákazníkov.
(8) Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a v určených prípadoch aj sterilné pracovné nástroje a pomôcky.
(9) Používané stroje a zariadenia sú zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.
(10) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia.
(11) V zariadení je k dispozícii lekárnička.

Čl. 4
Návod na použitie prístrojov

Kompletné manuály sa nachádzajú prístupné vprevádzke. Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu.

Čl. 5
Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov

019 Masáž Rollfit – kategória B
● Gravidita, epilepsia, rozsiahle varixy, zápaly žíl, trombóza, nádorové ochorenia, kachexia, hypertyreóza, ICHS, kardiálna insuficiencia (po infarkte myokardu, u dekompenzovanej ICHS, myokarditíd a kardiomyopatií, ťažších arytmií a chlopňových vád), hypertenzia, nádorové ochorenia, kachexia, ochorenia dýchacieho systému s respiračnou insuficienciou, hypertenzia, kardiostimulátor, infekčné a horúčkové stavy, čerstvé pooperačné/poúrazové stavy, znížená krvná zrážanlivosť vrátane užívania ovplyvňujúcich hemokoaguláciu, ťažší stupeň osteoporózy; nesmie sa aplikovať na miesta s totálnymi kĺbovými náhradami (endoprotézami).

025 Cvičenie/chôdza v podtlakovom prístroji VACUFIT- kategória A
● Dekompenzácia pri kardiovaskulárnych ochoreniach, ochoreniach dýchacích orgánov, stavy po čerstvom infarkte a zápaly myokardu a perikardu, cievne ochorenia dolných končatín, vredy predkolenia, všetky akútne horúčkové a infekčné ochorenia, kachexia; gravidita.

010 Active Belly brušný pás – kategória A
● Srdcový infarkt a mozgová cievna príhoda v anamnéze, povrchový alebo hĺbkový zápal žíl na dolných končatinách v anamnéze, nádorové ochorenie kedykoľvek v anamnéze, trombóza kedykoľvek vanamnéze, lymfedém dolných končatín, akákoľvek nedostatočnosť pečenea obličiek, akékoľvek zápalové ochorenie, diabetes, vysoký krvný tlak- dekompenzovaný (ak je
kompenzovaný liekmi – je možno) chronická žilová nedostatočnosť
● 1.stupeň – venektázie (roztiahnuté žily, metličky- konzultovať s lekárom)
● 2. stupeň- varixy- možno používať len po konzultácii s lekárom
● 3. Stupeň- hyperpigmentácia, exematická dermatitída- zakázané!
● 4. Stupeň- Bércové vredy- zakázené!
● Kognitívne dysfunkcie, podozrenie alebo diagnostikovaná epilepsia, tehotenstvo, šestonedelie
a tri mesiace po cisárskom reze, vnútromaternicové teliesko menej než 30 dní od zavedenia, nedávny chirurgický zákrok, chronická alebo akútna bolesť chrbta.

012 Certifikované zábaly Body Wraps Original® – kategória C

Kontraindikácie:
Ťažšie ochorenia srdcovo-cievneho systému, akútne a horúčkové ochorenia, zápalové ai. ochorenia kože, otvorené poranenia kože a krvácanie, opuchy, nádorové ochorenia, alergie na účinné látky a humínové kyseliny, akútne zápaly močových ciest, príznaky zápalov žíl a trombóz; gravidita, precitlivenosť na teplo; cryoslim – poruchy periférnej cirkulácie, chladová alergia, kryoglobulinémia.

Kontraindikácie uvádzané výrobcom: tehotenstvo, kardiovaskulárne choroby, infekčné onemocnenia, akútne vírusové a onkologické ochorenia, po prekonaní vážnej choroby, operácie, pri hormonálnych poruchách sa odporúča poradiť sa s lekárom. Pri zábaloch Body Wraps Anticellulite okrem vyššie uvedených kontraindikácii sú kontraindikácie aj zvýšená citlivosť kože a alergia na škoricu.

Čl.6
Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. V prevádzke sa upratuje a vetrá každý deň a to pred otvorením alebo po skončení prevádzkových hodín.

Pracovné nástroje, pomôcky a prístroje sa po každom zákazníkovi dôkladne vydezinfikujú dezinfekčným prostriedkom (napr. Sanytol, Savo, a pod.) a následne mechanicky očistia, umyjú teplou vodou s prídavkom saponátu a osušia.

Sanitačný program zahŕňa:
● vysávanie a umývanie podlahy denne,
● čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel, sprchy a šatní denne,
● čistenie šatňových skriniek denne,
● vynášanie komunálneho odpadu denne,
● vetranie miestností, šatne, spŕch a WC denne (prirodzene oknami vkombinácii so
vzduchotechnikou a čističkou vzduchu so 7 stupňovou filtráciou odstraňujúcou baktérie, vírusy,
alergény, prach a iné častice s 99% účinnosťou podľa potreby),
● vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku raz za týždeň.
Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať pracovný postup uvedený v návode výrobcu prípravku.
Najčastejšie používané prostriedky:
1. čistiace: Jar, Cilit, prášok Cif…
2. dezinfekčné: Savo (5% roztok, 30 minút, Incidúr spray. Sanytol – do zaschnutia) 2x ročne sa čistia osvetľovacie telesá. Každých 5 rokov sa prevádzka vymaľuje.

Čl. 7
Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

(1) Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných podláh, plôch a zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce. Na sanitáciu a dezinfekciu slúžia jednoduché pomôcky – vedrá, utierky, kefy, čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu. Jeden krát mesačne sa prevádza utieranie prachu na
ťažko prístupných miestach, 3x ročne umývanie okien.
(2) Pri používaní dezinfekčného prípravku sa postupuje podľa priloženého návodu výrobcu a
dodržiava doba exspirácie. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované, resp. sa do nich dávajú jednorazové igelitové vrecká a ich dezinfekcia sa vykonáva min. 1x týždenne. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonávané najmenej raz za päť rokov.
(3) Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín.
(4) Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení pre osobnú hygienu sa:
a) po upotrebení jedného prípravku obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov,
b) odporúča sa dodržiavať ich správnu koncentráciu a dobu expozície.
(4) Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne.
(5) 3x ročne umývanie okien, použitím dostupných čistiacich prostriedkov.

Opatrenia počas pandémie spôsobenej vírusom Covid 19:
● Zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
● Každý návštevník vstupujúci do prevádzky s rúškom si vydezinfikuje ruky, poverený zamestnanec
mu zmeria telesnú teplotu.
● V prípade zvýšenej teploty nad 37,2 popr. pri prejavoch chrípky (kašeľ, nádcha), musí zákazník
okamžite opustiť miestnosť, obsluha musí upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu používaných priestorov (stroje, kľučky, skrinky na prezliekanie, kľúčiky a všetky plochy, ktorých sa zákazníci dotýkali)
● Po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom (napr. Sanytol, alebo iné dostupné výrobky na trhu, ktoré spĺňajú požadované zloženie)
● Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch, ktoré to neumožňujú (aplikovanie procedúr, pri ktorých sa vyžaduje telesný pohyb).

Čl. 8
Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

(1) Skladovanie čistých a použitých neoprénových návlekov, jednorazových papierových obrúskov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.
(2) Dezinfekcia neoprénových návlekov sa vykonáva denne použitím univerzálneho dezinfekčného prostriedku napr. Sanytol.
(3) Pranie sa uskutočňuje vo vlastnej réžii prevádzkovateľa.
(4) Pri znečistení sa používa šampón určený výrobcom pre pranie neoprénových výrobkov, alebo iný tekutý prací prostriedok a čistú vodu do teploty max. +30°C, bez žmýkania.

Čl. 9
Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky

(1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas smeny.
(2) Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie.
(3) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za päť rokov.

Čl. 10
Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

(1) Odpad, ktorý vzniká sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami a denne sa vynáša.
(2) Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a 1x týždenne dezinfikujú. (3) Odvoz odpadu zabezpečuje prenajímateľ priestorov (podľa zmluvy o prenájme).

Čl. 11
Všeobecné ustanovenia

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia Mgr. Miriam Škultétyová.